Sla links over
Hoofdinhoud

De beloften

Beloften

In de brochure worden de volgende beloftes beschreven die de kerk doet aan de jeugdwerker, maar ook de tegenbelofte van de jeugdwerker:

1. WE BIEDEN DE JEUGDWERKER EEN DUIDELIJKE WERKSTRUCTUUR
IK NEEM VERANTWOORDELIJKHEID VOOR MIJN ROL BINNEN DE STRUCTUUR VAN DE KERK

2. WE BIEDEN RUIMTE AAN DE PROFESSIONALITEIT VAN DE JEUGDWERKER
IK STEL ME PROFESSIONEEL OP EN RESPECTEER DE VERANTWOORDELIJKHEDEN DIE IK WEL EN NIET HEB

3. WE BIDDEN VOOR EN ONDERSTEUNEN DE JEUGDWERKER IN ZIJN/HAAR EIGEN GEESTELIJK LEVEN
IK BID VOOR MIJN WERKGEVER, DE KERK EN HAAR LEIDING EN BELOOF DAT IK PERSOONLIJK DICHT BIJ GOD ZAL LEVEN

4. WE ZULLEN EEN GOEDE WERKGEVER ZIJN
IK ZAL EEN GOEDE WERKNEMER ZIJN DIE DUIDELIJK COMMUNICEERT

5. WE DRAGEN ZORG VOOR PERMANENTE SCHOLING EN TRAINING
IK INVESTEER IN MIJN EIGEN SCHOLING EN ONTWIKKELING ALS JEUGDWERKER

6. WE RESPECTEREN DE VRIJE TIJD VAN DE JEUGDWERKER
IK GA EFFICIENT MET MIJN TIJD OM EN NEEM MIJN RUST EN VRIJE TIJD IN ACHT

7. WE WAARDEREN ONZE JEUGDWERKER EN UITEN DAT
IK WAARDEER DE INVESTERING VAN MIJN KERK IN HET JEUGDWERK