Sla links over
Hoofdinhoud

Vragen

Vragen

Hoe kan onze kerk/gemeente meedoen?
Zie tabje meedoen

Zijn er kosten verbonden aan het meedoen?
De kosten die je als kerk maakt, zijn die voor het aanschaffen van de brochure en/of het deelnemen aan bijeenkomsten over We love our Youth Worker. MIssieNederland behoudt zich wel het recht om eventueel uw kerk om een gift te vragen.

Kan MissieNederland de invulling van beloftes afkeuren?
Meedoen aan de campagne zorgt ervoor dat de zorg voor uw jeugdwerker beter wordt. Maar dat werkt alleen als u als kerk zo concreet mogelijke acties naar aanleiding van de beloftes beschrijft en uitvoert. Dus als u noteert: “We zullen proberen meer te bidden voor onze werker” is dat meer een algemene intentie dan een echte actie ter invulling van de belofte. Beter zou dan bijvoorbeeld zijn: “We zullen maandelijks bidden voor onze jeugdwerker tijdens onze vergadering aan de hand van door de jeugdwerker ingediende punten”. MissieNederland zal de invulling van de beloftes dan niet afkeuren of checken.

Als we nu geen twee verschillende acties kunnen bedenken bij de beloften?
Vergeet allereerst niet te noteren wat je al doet passend bij een belofte! Ook zullen we via deze site proberen tips van andere kerken (geanonimiseerd) te geven.

Publiceert MissieNederland over onze acties?
MissieNederland houdt zich aan de privacy van de kerk en jeugdwerker. Wel zullen we goede ideeën en tips (anoniem en algemeen gemaakt) gebruiken om andere kerken en gemeenten te inspireren.

Hoe breng ik als jeugdwerker de thema's ter sprake bij mijn werkgever?
Misschien voelt het als jeugdwerker wat ongemakkelijk om de campagne-thema's aan de orde te stellen bij je werkgever. Alsof je een motie van wantrouwen indient... MissieNederland zal haar best doen de campagne onder de aandacht te brengen bij kerken en gemeenten waarmee we hopen dat werkgevers zelf aan de slag gaan met de thema's uit de brochure. Ga je nog solliciteren, vraag dan in het gesprek of de gemeente de brochure kent! Maar natuurlijk kun je de thema's ook zelf ter tafel brengen als je al langer in dienst bent. Doe dit bijvoorbeeld:

- tijdens je werkgesprek: "Hebben jullie gezien dat MissieNederland een brochure heeft voor professionele jeugdwerkers? Zou het een idee zijn om de thema's eens samen door te spreken? Kunnen we ontdekken wat we al heel goed doen en waar we nog in zouden kunnen verbeteren!"

- tijdens je jaarlijkse functioneringsgesprek: als het goed is, bereiden jullie allebei dit gesprek voor. Stel voor dat je de brochure hierbij gebruikt zodat je geen thema over het hoofd ziet.