Sla links over
Hoofdinhoud

Over INNOV8

Over INNOV8

Het netwerk voor professionals in christelijk jeugdwerk

In Nederland zijn verschillende kerkgenootschappen en organisaties actief op het gebied van (ondersteuning) professioneel jeugdwerk. Binnen het professionele christelijke jeugdwerk is een brede variëteit aan vormen, visies, doelgroepen en achtergronden te vinden. In het netwerk ontmoeten die verschillen elkaar en wordt samenwerking gestimuleerd.

Binnen INNOV8 maken we een onderscheid naar drie type partners:

 • Doeners: professionele jeugdwerkers
  De doeners zijn intensief betrokken bij jeugdwerk op lokaal niveau, zij delen ervaringen en geven input aan andere partners. De doeners leveren hun dagelijkse praktijk inclusief de vragen, ervaringen aan het netwerk. Studenten jeugdwerk/GPW (ofte wel profs in opleiding) en predikanten met kind/jeugdwerk-hart vallen ook hieronder. Het huidige netwerk INNOV8 valt hieronder, de merknaam ‘tillen’ we bij deze dus op naar het hele netwerk.
 • Duwers: kerken en ondersteunende organisaties
  De duwers scheppen mogelijkheden voor het ondersteunen van het jeugdwerk, zij initiëren dit vaak en ondersteunen de doeners, bijvoorbeeld met trainingen, materialen, visievorming etc. Zij leveren hun expertise aan het netwerk op het gebied van kind en jongeren.
 • Denkers: opleidingen en theologische instituten
  De denkers doen onderzoek, werken aan theorievorming om een solide basis te leggen voor het christelijke jeugdwerk en geven stevige opleidingen. INNOV8 is voor hen van belang omdat zij hierdoor de binding met het werkveld houden waardoor hun opleidingen, onderzoeken relevant zijn.

Door INNOV8 gaan duwers, denkers en doeners meer kennis met elkaar delen, vaker samenwerken en elkaar meer gaan steunen.

Visie

We stimuleren een beweging van meer ruimte voor kinderen en jongeren binnen de kerk en het bereiken van kinderen en jongeren buiten de kerk. 

We verlangen naar plekken waar kinderen en jongeren zich thuis voelen en in aanraking komen met Gods woord.

Dat doen we niet vanuit een nostalgische poging om te behouden of te reanimeren wat er eens was, maar vanuit de overtuiging dat kinderen en jongeren een niet te missen element zijn in de groei van het Koninkrijk van God en bij het maken van nieuwe discipelen.

Samen willen we slimme verbindingen creëren en stimuleren dat partners praktisch samenwerken. Onze hoop en gebed is dat mede door de samenwerking die vanuit INNOV8 ontstaat het kinder- en jeugdwerk binnen en vanuit de kerken als een onmisbare factor zal worden gezien.

Binnen INNOV8 is er open en kritisch reflectie, inspiratie vanuit de praktijk, ruimte voor experimenten, samen zoeken en worden vragen gedeeld.

Activiteiten

 • Inspiratie-events
  Twee keer per jaar is er een ‘live’ INNOV8-ontmoeting. Tijdens deze ontmoeting is inspiratie, gezamenlijk leren en tijd om elkaar te ontmoeten.
 • Conferentie
  Een keer per twee jaar vindt er een conferentie plaats. De volgende conferentie is in het voorjaar van 2017.
 • Studiedag Research&React
  Om het jaar vindt er een studiedag plaats waarin de insteek is om de verbinding tussen onderzoekswereld (denkers) en werkveld (doeners) te stimuleren.
 • Facebookgroep INNOV8
  Dit is het online platform waar gemakkelijk dingen gedeeld kunnen worden, zoals ideeën, vacatures, voorbeelden.